THANG NHÔM HỘP 1,5 m

THANG NHÔM  HỘP
XUẤT XỨ-VIỆT NAM
CHIỀU CAO CHỮ A :1,5 m
CHIỀU CAO DUỖI THẲNG:3m
SỐ BẬC:4
BẬC KHOẢNG CÁCH BẬC:35 cm
CẤU TẠO KHOÁ THANG: KÉP
MÀU THANG :NÂU HOẶC TRẮNG, MẶT  GHẾ ĐEN

LIÊN HỆ: CHỊ YẾN- ĐT: 016.8919.8919

Ga Bn: Nghìn VNĐ: 680.00

L??ng: